મઘર ટેરેસા ની જન્મજયંતિ નિમિત્તે માનવ અધિકાર ગ્રુપ આયોજિત “પાથરણા બજાર વેક્સિન કેમ્પ “તા.૨૬-૦૮-૨૦૨૧

https://youtu.be/oLoVsdOVf2E માનવ સેવા…એજ પ્રભુ સેવા… ‌એજ ‌રસી સેવા….કરૂણામૂર્તિ મઘર ટેરેસા ની જન્મજયંતિ નિમિત્તે માનવ અધિકાર ગ્રુપ આયોજિત "પાથરણા બજાર વેક્સિન કેમ્પ "તા.૨૬-૦૮-૨૦૨૧ ગુરૂવારે સમય-સવારે ૯-૩૦...